Základné informácie

Dátum konania 02.02.2021
Miesto konania Banská Bystrica

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 27
Počet štartov 27
Počet klubov 19
Počet krajín 18

Počet pretekárov v disciplínach