INDIVIDUÁLNE PRIHLÁŠKY

Nie som registrovaný na tejto stránke a chcem sa prihlásiť na preteky.

HROMADNÉ PRIHLÁŠKY

Nie som registrovaný na tejto stránke a chcem prihlásiť na preteky viacero pretekárov.

KLUBOVÉ PRIHLÁŠKY

Som registrovaný na tejto stránke a chcem prihlásiť pretekárov zo svojho klubu.