HRDO Šport - Rastislav Hrbáček

  • Tajovského 228/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • hrbacek@hrdosport.sk
  • +421 903 568 022
  • www.hrdosport.sk
  • Živnostenské oprávnenie OŽP-C/2006/02203-2/CR1, č.živ. Reg. 350 - 22945
  • IČO: 43223672
  • DIČ: 1046611236