Základné informácie

Dátum konania 12.05.2019
Miesto konania Banská Bystrica

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 225
Počet štartov 552
Počet klubov 20
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach