Základné informácie

Dátum konania 01.05.2019
Miesto konania Dubnica nad Váhom
Usporiadateľ Stredoslovenský atletický zväz
Riaditeľ pretekov Slavomíra Očkaiová
Hlavný rozhodca Dušan Chatrnúch
Technický delegát Ján Gigac
Správa výsledkov HRDO šport

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 241
Počet štartov 564
Počet klubov 20
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach