Základné informácie

Dátum konania 09.02.2019
Miesto konania Banská Bystrica

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 23
Počet štartov 23
Počet klubov 16
Počet krajín 16

Počet pretekárov v disciplínach