logo

VIESSMANN pohár v letnom biatlone 2022

Banská Bystrica 11.06.2022 - 12.09.2022

Výsledky

Bodovanie po M-SR - Žiaci-C (14-15)

PDF štartovná listina | PDF výsledky

31 | 10.09.2022 10:00

Por. Meno Výkon
1 SVK GAJDOŠOVCI Oliver 777,49
2 SVK KOVÁČ Ján 726,40
3 SVK ŠUHAJDA Tomáš 697,36
4 SVK ZLEVSKÝ Filip 657,68
5 SVK KOTUĽA Kamil 657,04
6 SVK APFEL Samuel 650,97
7 SVK KRIŠTOFÍK Šimon 596,02
8 SVK ŠTRBA Maxim 590,41
9 SVK GARAJ Jakub 562,13
10 SVK JANOŠTIAK Ján 551,34
11 SVK SCHON Adam 548,19
12 SVK DOBIAŠ Nikolaj František 539,62
13 SVK GUTTEN Boris 534,99
14 SVK KOSTELNÍK Kristián 488,50
15 SVK PACERA Radoslav 459,06
16 SVK MIKOLAJ Pavol 413,97
17 SVK BELKO Oliver 389,01
18 SVK REPISKÝ Richard 384,54
19 SVK RIEČAN Simon 360,06
20 SVK BIŽ Michal 337,67
21 SVK LEŠO Peter 294,93
22 SVK JAKAB Gregor 241,17
23 SVK HAĽÁK Dominik 235,42
24 SVK PANČÍK Maroš 211,72
25 SVK RUSKO Erik 200,90
26 SVK ŠTÚBER Lucas 170,49
27 SVK SMORADA Jerguš 155,70
28 SVK LEHOCKÝ Michal 123,87
29 SVK ŠTULRAJTER Matej 104,28
30 SVK TKÁČ Viktor 52,24
31 SVK TKAČIVSKÝ Alex 40,92
1.kolo 1.kolo 2.kolo 2.kolo 2 a 3.kolo 2 a 3.kolo M-SR M-SR
RP ŽciC PO ŽciC RP ŽciC VP ŽciC RP ŽciC HŠ ŽciC RP ŽciC VP ŽciC
GAJDOŠOVCI Oliver 96,37 100 83,79 100 97,75 100 99,58 100 777,49 I
KOVÁČ Ján 100 95,2 100 84,13 100 92,43 82,19 72,45 726,4 I
ŠUHAJDA Tomáš 96,92 85,51 79,14 85,61 98,66 84,79 87,72 79,01 697,36 I
ZLEVSKÝ Filip 79,19 92,12 70,65 76,1 89,8 84,95 85,15 79,72 657,68 I
KOTUĽA Kamil 84,68 83,44 70,23 83,64 85,8 88,81 85,44 75 657,04 II
APFEL Samuel 85,91 77,45 68,68 86,56 75,71 89,65 83,17 83,84 650,97 II
KRIŠTOFÍK Šimon 84,55 64,14 89,43 90,41 86,36 100 81,13 596,02 I
ŠTRBA Maxim 81,2 72,56 56,63 79,85 63,75 81,67 73,22 81,53 590,41 II
GARAJ Jakub 72,6 75,06 53,11 67,71 69,74 74,14 72,79 76,98 562,13 III
JANOŠTIAK Ján 76,42 73,16 56,19 76,01 64,72 74,17 72,13 58,54 551,34 III
SCHÖN Adam 86,35 95,43 51,25 76,67 87,62 80,88 69,99 548,19 I
DOBIAŠ Nikolaj František 86,48 99,94 78,92 92,57 95,36 86,35 539,62 I
GUTTEN Boris 71,35 69,86 68,56 84,26 81,41 83,25 76,3 534,99 II
KOSTELNÍK Kristián 88,22 78,62 82,93 75,08 83,37 80,28 488,5 II
PACERA Radoslav 68,21 79,03 76,89 80,63 81,28 73,02 459,06 II
MIKOLAJ Pavol 55,83 57,46 57,58 64,09 61,34 66,9 50,77 413,97
BELKO Oliver 72,11 61,47 54,94 74,43 62,77 63,29 389,01 III
REPISKÝ Richard 76,99 76,27 52,2 57,13 61,99 59,96 384,54 III
RIEČAN Simon 48,72 68,9 63,17 57,45 66,44 55,38 360,06
BIŽ Michal 76,14 58,38 81,75 59,79 61,61 337,67 II
LEŠO Peter 75,89 81,33 71,37 66,34 294,93 II
JAKAB Gregor 31,9 55,81 62,54 47,2 43,72 241,17
HAĽÁK Dominik 55,6 24,73 51,08 49,34 54,67 235,42
PANČÍK Maroš 61,37 77,26 28,81 44,28 211,72 III
RUSKO Erik 55,8 51,79 42,1 51,21 200,9
ŠTÚBER Lucas 54,13 66,49 49,87 170,49
SMORADA Jerguš 81,84 73,86 155,7 II
LEHOCKÝ Michal 54,95 45,15 23,77 123,87
ŠTULRAJTER Matej 49,38 7,06 47,84 104,28
TKÁČ Viktor 52,24 52,24
TKAČIVSKÝ Alex 40,92 40,92

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže