logo

Hôrecká šestka

Hôrky pri Žiline 07.12.2019

Výsledky

6 km - Absolútne poradie Ženy

PDF štartovná listina | PDF výsledky

53 | 07.12.2019 11:30

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (113) SVK GAJDOŠÍKOVÁ Ivana 27:17
2 (195) SVK LEDNICKÁ Ivana 27:36 +0:19
3 (167) SVK REDECHOVÁ Danica 27:37 +0:20
4 (174) SVK PLATKOVÁ Veronika 27:44 +0:27
5 (64) SVK MACHÁLKOVÁ Petra 27:48 +0:31
6 (38) SVK BALOŠÁKOVÁ Anna 28:21 +1:04
7 (40) SVK PAULECHOVÁ Radka 28:49 +1:32
8 (187) SVK URBANOVÁ Nina 28:59 +1:42
9 (27) SVK KADLECOVÁ Monika 29:00 +1:43
10 (181) SVK HELTOVÁ Martina 29:04 +1:47
11 (65) SVK MACHÁLKOVÁ Anežka 29:10 +1:53
12 (149) SVK ZEMANÍKOVÁ Denisa 29:18 +2:01
13 (66) SVK ZIMENOVÁ Katarína 29:25 +2:08
14 (28) SVK KADLECOVÁ Alena 30:10 +2:53
15 (50) SVK HODÁSOVÁ Adela 30:25 +3:08
16 (51) SVK ČIŠECKÁ Miriama 30:46 +3:29
17 (58) SVK SIKELOVÁ Stanislava 30:53 +3:36
18 (26) SVK PAVLISOVÁ Ivana 30:54 +3:37
19 (168) SVK PIKOVÁ Lara 31:15 +3:58
20 (78) SVK POPRACOVÁ Drahomíra 31:29 +4:12
21 (22) SVK PAVLISOVÁ Ivona 32:33 +5:16
22 (35) SVK TURČEKOVÁ Alexandra 32:39 +5:22
23 (108) SVK ČERVEŇOVÁ Daniela 32:46 +5:29
24 (175) SVK MARTINKOVÁ Gabriela 33:08 +5:51
25 (8) SVK KASMANOVÁ Zuzana 33:10 +5:53
26 (93) SVK FILINOVÁ Michaela 33:14 +5:57
27 (25) SVK PAVLISOVÁ Barbora 33:34 +6:17
28 (148) SVK HRTÚSOVÁ Monika 33:52 +6:35
29 (180) SVK ZAJACOVÁ Zuzana 34:15 +6:58
30 (198) SVK KASÁKOVÁ Alžbeta 34:19 +7:02
31 (147) SVK ZEMANÍKOVÁ Erika 34:35 +7:18
32 (71) SVK MATEJOVÁ Janka 34:37 +7:20
33 (162) SVK TREPÁČOVÁ Gabriela 34:52 +7:35
34 (129) SVK ŠARÍKOVÁ Lubica 35:01 +7:44
35 (81) SVK CIRIAKOVÁ Terézia 35:21 +8:04
36 (9) SVK KASMANOVÁ Zuzana 35:29 +8:12
37 (72) SVK KADÚCOVÁ Patrícia 36:05 +8:48
38 (190) SVK BRODŇANOVÁ Ivana 36:07 +8:50
39 (182) SVK GIRETH Andrea 36:08 +8:51
40 (70) SVK MASLÍKOVÁ Rebeka 36:49 +9:32
41 (34) SVK TURČEKOVÁ Daša 36:52 +9:35
42 (103) SVK PODHRADSKÁ Janka 37:16 +9:59
43 (184) SVK MASNÁ Andrea 38:07 +10:50
44 (29) SVK JAROŠOVÁ Laura 38:13 +10:56
45 (88) SVK BURIANOVÁ Ľubica 38:41 +11:24
46 (194) SVK PÁPEŽOVÁ Mária 38:45 +11:28
47 (178) SVK HLUZAKOVÁ Jana 39:00 +11:43
48 (188) SVK ONDRUŠOVA Katarína 39:35 +12:18
49 (189) SVK CHOVANOVÁ Mária 39:35 +12:18
50 (172) SVK PAULEROVÁ Amalia 41:18 +14:01
51 (183) SVK DANKOVÁ Jana 42:20 +15:03
52 (80) SVK TICHÁ Kristína 43:35 +16:18
53 (138) SVK PELČÁKOVÁ Jana 45:23 +18:06
3 km # 6 km #
1 (113) GAJDOŠÍKOVÁ Ivana 13:23 1. 27:17 1.
2 (195) LEDNICKÁ Ivana 13:30 2. 27:36 2.
3 (167) REDECHOVÁ Danica 13:55 5. 27:37 3.
4 (174) PLATKOVÁ Veronika 13:42 3. 27:44 4.
5 (64) MACHÁLKOVÁ Petra 13:49 4. 27:48 5.
6 (38) BALOŠÁKOVÁ Anna 14:06 8. 28:21 6.
7 (40) PAULECHOVÁ Radka 13:55 6. 28:49 7.
8 (187) URBANOVÁ Nina 14:11 9. 28:59 8.
9 (27) KADLECOVÁ Monika 14:36 13. 29:00 9.
10 (181) HELTOVÁ Martina 14:45 15. 29:04 10.
11 (65) MACHÁLKOVÁ Anežka 14:42 14. 29:10 11.
12 (149) ZEMANÍKOVÁ Denisa 14:15 11. 29:18 12.
13 (66) ZIMENOVÁ Katarína 14:12 10. 29:25 13.
14 (28) KADLECOVÁ Alena 14:53 16. 30:10 14.
15 (50) HODÁSOVÁ Adela 14:29 12. 30:25 15.
16 (51) ČIŠECKÁ Miriama 14:02 7. 30:46 16.
17 (58) SIKELOVÁ Stanislava 14:54 17. 30:53 17.
18 (26) PAVLISOVÁ Ivana 15:24 18. 30:54 18.
19 (168) PIKOVÁ Lara 15:29 19. 31:15 19.
20 (78) POPRACOVÁ Drahomíra 15:36 20. 31:29 20.
21 (22) PAVLISOVÁ Ivona 15:46 21. 32:33 21.
22 (35) TURČEKOVÁ Alexandra 16:30 29. 32:39 22.
23 (108) ČERVEŇOVÁ Daniela 16:14 25. 32:46 23.
24 (175) MARTINKOVÁ Gabriela 16:29 28. 33:08 24.
25 (8) KASMANOVÁ Zuzana 15:55 22. 33:10 25.
26 (93) FILINOVÁ Michaela 16:16 26. 33:14 26.
27 (25) PAVLISOVÁ Barbora 16:57 31. 33:34 27.
28 (148) HRTÚSOVÁ Monika 16:12 24. 33:52 28.
29 (180) ZAJACOVÁ Zuzana 16:25 27. 34:15 29.
30 (198) KASÁKOVÁ Alžbeta 16:07 23. 34:19 30.
31 (147) ZEMANÍKOVÁ Erika 17:27 36. 34:35 31.
32 (71) MATEJOVÁ Janka 17:29 38. 34:37 32.
33 (162) TREPÁČOVÁ Gabriela 16:36 30. 34:52 33.
34 (129) ŠARÍKOVÁ Lubica 17:28 37. 35:01 34.
35 (81) CIRIAKOVÁ Terézia 17:22 33. 35:21 35.
36 (9) KASMANOVÁ Zuzana 17:21 32. 35:29 36.
37 (72) KADÚCOVÁ Patrícia 17:25 34. 36:05 37.
38 (190) BRODŇANOVÁ Ivana 18:21 42. 36:07 38.
39 (182) GIRETH Andrea 18:51 45. 36:08 39.
40 (70) MASLÍKOVÁ Rebeka 17:26 35. 36:49 40.
41 (34) TURČEKOVÁ Daša 18:21 41. 36:52 41.
42 (103) PODHRADSKÁ Janka 17:39 39. 37:16 42.
43 (184) MASNÁ Andrea 18:33 43. 38:07 43.
44 (29) JAROŠOVÁ Laura 18:21 40. 38:13 44.
45 (88) BURIANOVÁ Ľubica 18:50 44. 38:41 45.
46 (194) PÁPEŽOVÁ Mária 19:34 50. 38:45 46.
47 (178) HLUZAKOVÁ Jana 19:31 49. 39:00 47.
48 (188) ONDRUŠOVA Katarína 19:26 47. 39:35 48.
49 (189) CHOVANOVÁ Mária 19:26 46. 39:35 49.
50 (172) PAULEROVÁ Amalia 20:28 51. 41:18 50.
51 (183) DANKOVÁ Jana 21:10 52. 42:20 51.
52 (80) TICHÁ Kristína 19:29 48. 43:35 52.
53 (138) PELČÁKOVÁ Jana 22:21 53. 45:23 53.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže