logo

Hôrecká šestka

Hôrky pri Žiline 07.12.2019

Výsledky

6 km - Muži A (1980-1999)

PDF štartovná listina | PDF výsledky

38 | 07.12.2019 11:30

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
1 (91) SVK BUČO Robin 21:57
2 (155) SVK ŠTEFINA Štefan 22:25 +0:28
3 (150) SVK MIKULA Michal 22:46 +0:49
4 (156) SVK PAVLÍK Ivan 22:50 +0:53
5 (54) SVK PIALA Ján 23:01 +1:04
6 (157) SVK VRONKA Ján 23:51 +1:54
7 (32) SVK TURČEK Martin 24:02 +2:05
8 (49) SVK TICHÝ Peter 24:21 +2:24
9 (3) SVK HÁJEK Miroslav 24:23 +2:26
10 (139) SVK VOJTEK Miloš 24:27 +2:30
11 (142) SVK BELKO Michal 24:55 +2:58
12 (60) SVK HULINKO Michal 25:48 +3:51
13 (83) SVK MURÁRIK Roman 26:10 +4:13
14 (141) SVK BAČA Milan 26:10 +4:13
15 (89) SVK FINDRA Stanislav 26:12 +4:15
16 (166) SVK VESELÝ Martin 26:13 +4:16
17 (192) SVK PÁPEŽ Pavol 27:04 +5:07
18 (55) SVK UHLÁRIK Peter 27:08 +5:11
19 (61) SVK PROKOPOVIČ Peter 27:30 +5:33
20 (164) SVK HRADSKÝ Branislav 28:13 +6:16
21 (1) SVK SLIVKA Ľubomír 28:19 +6:22
22 (86) SVK RECHTORÍK Adam 28:25 +6:28
23 (133) SVK KRAMÁR Peter 28:37 +6:40
24 (165) SVK MELO Pavol 28:57 +7:00
25 (77) SVK ZAPLETAL Lukáš 29:09 +7:12
26 (84) SVK DUPAL Ivo 30:03 +8:06
27 (6) SVK KOLEDA Milan 30:17 +8:20
28 (161) SVK HLÁDEK Tomáš 30:26 +8:29
29 (126) SVK PAPA Peter 31:06 +9:09
30 (124) SVK MATÚŠ Matej 31:18 +9:21
31 (193) SVK PÁPEŽ Samuel 31:26 +9:29
32 (105) SVK SOTOLÁR Peter 31:29 +9:32
33 (127) SVK FULJER Milan 32:05 +10:08
34 (186) SVK SKUPEŇ Ján 32:29 +10:32
35 (152) SVK PÚDELA René 33:04 +11:07
36 (128) SVK VALÚCH Ján 35:01 +13:04
37 (185) SVK BIELIK Tomáš 37:24 +15:27
38 (137) SVK PELČÁK Martin 45:23 +23:26
3 km # 6 km #
1 (91) BUČO Robin 10:59 1. 21:57 1.
2 (155) ŠTEFINA Štefan 11:11 2. 22:25 2.
3 (150) MIKULA Michal 11:12 3. 22:46 3.
4 (156) PAVLÍK Ivan 11:20 5. 22:50 4.
5 (54) PIALA Ján 11:16 4. 23:01 5.
6 (157) VRONKA Ján 11:34 6. 23:51 6.
7 (32) TURČEK Martin 12:03 9. 24:02 7.
8 (49) TICHÝ Peter 11:49 8. 24:21 8.
9 (3) HÁJEK Miroslav 12:18 11. 24:23 9.
10 (139) VOJTEK Miloš 11:47 7. 24:27 10.
11 (142) BELKO Michal 12:18 10. 24:55 11.
12 (60) HULINKO Michal 12:56 13. 25:48 12.
13 (83) MURÁRIK Roman 13:10 16. 26:10 13.
14 (141) BAČA Milan 13:10 17. 26:10 14.
15 (89) FINDRA Stanislav 13:09 15. 26:12 15.
16 (166) VESELÝ Martin 13:06 14. 26:13 16.
17 (192) PÁPEŽ Pavol 13:26 18. 27:04 17.
18 (55) UHLÁRIK Peter 13:36 19. 27:08 18.
19 (61) PROKOPOVIČ Peter 13:46 21. 27:30 19.
20 (164) HRADSKÝ Branislav 13:48 22. 28:13 20.
21 (1) SLIVKA Ľubomír 14:09 23. 28:19 21.
22 (86) RECHTORÍK Adam 14:24 25. 28:25 22.
23 (133) KRAMÁR Peter 13:45 20. 28:37 23.
24 (165) MELO Pavol 12:46 12. 28:57 24.
25 (77) ZAPLETAL Lukáš 14:14 24. 29:09 25.
26 (84) DUPAL Ivo 14:54 26. 30:03 26.
27 (6) KOLEDA Milan 15:14 28. 30:17 27.
28 (161) HLÁDEK Tomáš 15:10 27. 30:26 28.
29 (126) PAPA Peter 16:05 33. 31:06 29.
30 (124) MATÚŠ Matej 15:37 29. 31:18 30.
31 (193) PÁPEŽ Samuel 15:41 30. 31:26 31.
32 (105) SOTOLÁR Peter 15:51 32. 31:29 32.
33 (127) FULJER Milan 15:46 31. 32:05 33.
34 (186) SKUPEŇ Ján 16:17 34. 32:29 34.
35 (152) PÚDELA René 17:03 35. 33:04 35.
36 (128) VALÚCH Ján 17:28 36. 35:01 36.
37 (185) BIELIK Tomáš 18:33 37. 37:24 37.
38 (137) PELČÁK Martin 22:20 38. 45:23 38.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže