Základné informácie

Dátum konania 08.02.2017
Miesto konania Banská Bystrica

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 64
Počet štartov 65
Počet klubov 33
Počet krajín 18

Počet pretekárov v disciplínach