Základné informácie

Dátum konania 03.05.2022
Miesto konania Dubnica nad Váhom

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 81
Počet štartov 389
Počet klubov 6
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach