Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 250
Počet štartov 391
Počet klubov 48
Počet krajín 2

Počet pretekárov v disciplínach