Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 303
Počet štartov 365
Počet klubov 16
Počet krajín 11

Počet pretekárov v disciplínach