Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 75
Počet štartov 75
Počet klubov 1
Počet krajín 14

Počet pretekárov v disciplínach