Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 361
Počet štartov 368
Počet klubov 231
Počet krajín 17

Počet pretekárov v disciplínach