Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 74
Počet štartov 77
Počet klubov 62
Počet krajín 10

Počet pretekárov v disciplínach