Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 254
Počet štartov 259
Počet klubov 156
Počet krajín 15

Počet pretekárov v disciplínach