Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 613
Počet štartov 698
Počet klubov 358
Počet krajín 22

Počet pretekárov v disciplínach