Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 582
Počet štartov 585
Počet klubov 344
Počet krajín 22

Počet pretekárov v disciplínach