Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 1
Počet štartov 90
Počet klubov 8
Počet krajín 1

Počet pretekárov v disciplínach