Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 288
Počet štartov 413
Počet klubov 38
Počet krajín 5

Počet pretekárov v disciplínach