Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 280
Počet štartov 434
Počet klubov 29
Počet krajín 6

Počet pretekárov v disciplínach