Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 232
Počet štartov 307
Počet klubov 27
Počet krajín 5

Počet pretekárov v disciplínach