Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 73
Počet štartov 73
Počet klubov 32
Počet krajín 15

Počet pretekárov v disciplínach